הקורס "מבוא לאתיקה ואחריות תאגידית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. אחריות תאגידית היא תחום שבשנים האחרונות הולך ומקבל הכרה באקדמיה ובפרקטיקה ונעשה לאחד התחומים שהכשרה של מנהלים לעתיד לא תהיה שלמה בלעדיהם. הקורס מועבר במסגרת פעילות המרכז לאחריות תאגידית הפועל בבית הספר.

מהי אחריות תאגידית?

עולם האחריות התאגידית עוסק במחויבות של עסקים כלפי החברה והסביבה שבה הם פועלים. עם היחלשות עוצמתן של מדינות ביחס לתאגידים נדרשים תאגידים לבחון את ההשפעות השליליות של פעילותם על הסביבה ועל החברה וכן לנסות לגייס את עוצמתם על מנת להביא להשפעות חיוביות. על רקע מגמות אלה צמחה הגישה הניהולית של אחריות חברתית תאגידית (CSR), לפיה עסקים צריכים לכלול שיקולים חברתיים וסביבתיים ולא רק שיקולים כלכליים בקבלת ההחלטות שלהם. על עסקים הפועלים בגישה זו לקיים דיאלוג מתמיד עם מחזיקי העניין השונים שלהם על מנת לייצר בפעולתם ערך משותף עבורם ועבור הפירמה.

כיצד הקורס מתנהל?

הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטליים. אחת לשבועיים מתפרסים באתר הקורס חומרי למידה ומטלה הקשורים לנושא. תלמידההסטודנטים מתוודעים לנושא באמצעות החומרים ולאחר הלימוד מבצעים את המטלה. הדגש הוא על "למידה מרחוק" ולא על "הוראה מרחוק" משום שעיקר הלמידה מבצעת, לדעתנו, כאשר התלמידים מתמודדים בכוחות עצמם עם המטלות ומנסים לייצר בעצמם תובנות ומסקנות מתוך החומרים השונים.

(מידע נוסף על איך לומדים תמצאו כאן)

למה דווקא בלמידה מרחוק?

שיטת הלמידה מאפשרת לא רק גמישות רבה ללומד, אלא גם יוצרת חיבור משמעותי יותר עם החומר וחוויה מעמיקה יותר של למידה. מבחינתנו כמוסד אקדמי אחד היתרונות בשיטה זו היא היכולת להגיע לקהל רחב יחסית של סטודנטים ובמקביל להתאים תכנים ספציפיים בהתאם לצורך. נוסף לכך, התכנים פתוחים ונגישים לקהל הרחב ויכולים לשמש את כל מי שעוסק או מתעניין בתחום זה.

אתגרים וספקות

הוראת מקצוע האתיקה והאחריות התאגידית הינה אתגר גדול. הנושא מורכב מאוד ומכיל השקפות עולם שהינן זרות לעיתים לתלמידי מינהל עסקים בפרט (שממוקדים במספרים, יעדים ורווחים) ולתלמידים ישראלים בכלל (שהאמון שלהם במגזר העסקי נמוכה והציניות רבה). ובכל זאת, אנחנו מאמינים שתפקידנו לנסות למצוא את הדרכים לחבר את הסטודנטים לערכים ולעקרונות של גישה זו. מטרתנו בקורס הזה איננה לתת תשובות חד-משמעיות אלא לעורר ספקות ולהרחיב במידת מה את נקודת המבט של מנהלים לעתיד.

לסילבוס הקורס לחצו כאן.

לפרטים נוספים: kerenlip@colman.ac.il

 

  • על הקורס

    הקורס "אתיקה ואחריות חברתית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטאליים. כל תכני הקורס מופיעים באתר זה וזמינים למי שמתעניין בתחום המרתק והמתפתח של אחריות תאגידית.
    קראו עוד

  • תגובות אחרונות