אתיקה, הפילוסופיה של המוסר, מגדירה מהי התנהגות ראויה, ומספקת כלים להבחין בין טוב ורע. היישום של עקרונות האתיקה בהקשר העסקי נקרא אתיקה עסקית. 

אתיקה עסקית מתייחסת לעקרונות ולסטנדרטים שקובעים מהי פעולה מקובלת בארגון עסקי. היא מציבה את הרף העליון של הדברים שראוי לעשותם, בעוד שהחוק מהווה את הרף התחתון, המינימום הדרוש.

התנהגות עסקית שאינה אתית עשויה לבוא לידי ביטוי בדרכים רבות נוספות ובמגוון סיטואציות עסקיות וביניהן: שימוש במשאבים או במידע של הפירמה למטרות אישיות, הטעיה מכוונת, הונאה, תחרות בלתי הוגנת, אי שמירה על סודיות, אי עמידה בהתחייבויות, שקר או הסתרה של חלק מהאמת, יחס מנצל או מאיים כלפי עובדים או ספקים ועוד.

קידום התנהגות אתית בארגונים דורש לשלב בין מערכות פורמאליות לבין מערכות בלתי-פורמאלית. המערכות הפורמאליות הן התוכניות שהארגון מיישם ומטמיע על מנת לקדם התנהגות אתית. על פי ההנחיות של ה-ERC , הארגון האמריקאי לאתיקה בארגונים, תוכנית אתית צריכה לכלול את המרכיבים הבאים:

• קוד אתי – מסמך פורמאלי שמתאר מה הם הסטנדרטים להתנהגות אתית על פיהם החברה מצפה מהעובדים שלה להתנהל.

• הכשרה של העובדים על הסטנדרטים האתיים.

• מנגנון לקבלת ייעוץ ומידע בנושאים אתיים.

• מנגנון לדיווח אנונימי על התנהגות בלתי ראויה.

• הערכה של ההתנהגות האתית כחלק מהערכת הביצוע של העובדים.

• נקיטת צעדים משמעתיים כנגד עובדים שמפרים סטנדרטים של הארגון או החוק.

תוכנית אתית יעילה היא תוכנית אשר כוללת את כל האלמנטים שהוזכרו קודם לכן ושהוטמעה בארגון היטב כך שהעובדים משתמשים בה באופן פעיל בפעילות היומיומית שלהם.

המערכות הבלתי-פורמאליות קשורות לתרבות, שפה, לערכים ולנורמות ההתנהגות שקיימים בארגון. תרבות מקדמת-אתיקה נוצרת כאשר המנהלים ברמות השונות משמשים דוגמא אישית להתנהלות אתית ומדברים באופן שוטף על סוגיות אתיות וכשהעובדים בארגון מקפידים על אתיקה, הגינות ושקיפות.

שילוב של שני סוגי המערכות ביחד יכול לסייע לקדם התנהגות אתית בארגון, כאשר המערכות המערכות הבלתי-פורמאליות יעילות אף יותר מהמערכות הפורמאליות.

  • על הקורס

    הקורס "אתיקה ואחריות חברתית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטאליים. כל תכני הקורס מופיעים באתר זה וזמינים למי שמתעניין בתחום המרתק והמתפתח של אחריות תאגידית.
    קראו עוד

  • תגובות אחרונות