מחזיקי עניין (stakeholders) הינם אנשים וקבוצות שמושפעים או משפיעים על החלטות, מדיניות ותפקוד הארגון. העניין של מחזיקי העניין בתאגיד, הציפיות כלפיו או הדרישות ממנו, נובעים מפעולות שנעשו על ידי התאגיד בעבר, נעשות בהווה, או עתידות להיעשות בעתיד[i].

אלה הם, לרוב, מחזיקי העניין המרכזיים של העסק:

מחזיקי עניין

מושג מחזיקי העניין קיבל הכרה רחבה בזכות ספרו של אדווארד פרימן מ-1984 "ניהול אסטרטגי: גישת מחזיקי העניין"[ii]. על פי גישת מחזיקי העניין, תאגידים משרתים מטרה ציבורית רחבה: לייצר רווחה וערך לכלל החברה ולכלל מחזיקי העניין שלהם, ולא רק לבעליהם. ההצדקה להיענות לתביעות של מחזיקי העניין השונים נובעת מכך שהתמיכה שלהם הכרחית להישרדותה של הפירמה וכן שכמי שתורמים לעסק יש להם זכות מוסרית לתבוע ולקבל ממנו משהו בחזרה.

ניהול על פי גישת מחזיקי העניין דורש לזהות את מחזיקי העניין, להכיר את התביעות השונות, האינטרסים והצרכים שלהם וכן להעריך את עוצמתם ויכולתם להשפיע על העסק. עוצמתם של מחזיקי עניין יכולה לנבוע ממקורות שונים, למשל, זכויות משפטיות, כוח השפעה ציבורי, כוח הצבעה, כוח כלכלי, כוח פוליטי ועוד. לאחר כל אלה ניתן יהיה להגדיר מי הם מחזיקי העניין הרלוונטיים ביותר עבור העסק. הפירמה צריכה לנסות לייצר איזון ביחסים בין מחזיקי העניין השונים, כך שהיא אינה נענית לאינטרסים של קבוצה אחת על חשבון קבוצה אחרת, או נענית במידה כזאת שתאפשר עדיין לכל הקבוצות להישאר כשותפות במערכת. כאשר נוצר חוסר איזון ביחסים בין מחזיקי העניין השונים, וקבוצה מסוימת מרגישה שלא נוהגים בה בהוגנות, הקבוצה עלולה לצאת מהמערכת וההישרדות של הפירמה נמצאת בסכנה[iii].

תיאוריית מחזיקי העניין הינה תיאוריה מתחרה לתיאוריית הבעלות של הפירמה, שהמייצג המובהק ביותר שלה הוא מילטון פרידמן, זוכה פרס נובל לכלכלה. על פי תיאוריית הבעלות, העסק הינו רכוש של בעליו ולכן מטרתו היחידה היא למקסם את החזרי ההשקעה של הבעלים. פרידמן הפריד הפרדה מוחלטת בין נושאים חברתיים לנושאים עסקיים. האחריות החברתית היחידה של עסק, לדידו, היא "להשתמש במשאביו ולעסוק בפעילויות שנועדו להגדיל את רווחיו כל עוד הוא שומר על כללי המשחק, דהיינו עוסק בתחרות פתוחה וחופשית בלא הונאה או תרמית". פרידמן ראה במנהל כסוכן של בעל המניות, שמאחר ואינו נבחר ציבור אין לו זכות מוסרית להקצות משאבי ציבור , וכן אינו בעל יכולות וכישורים לטיפול בנושאים חברתיים.

ניתן לקרוא כאן את התרגום המלא לעברית לשל מאמרו המפורסם מעורר המחלוקת של פרידמן "אחריותו החברתית של עסק היא להגדיל את רווחיו"[iv].

להרחבה נוספת על מחזיקי עניין ניתן לקרוא כאן.[i] Clarkson M. E. (1995). A Stakeholder Framework for Analyzing and Evaluating Corporate Social Performance. Academy of Management Review 20 (1), 92-117.

[ii] Freeman, E. R. 1984. Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman.

 [iii] Freeman,E. R. A Stakeholder Theory of Modern Corporation. In T.L. Beauchamp & Bowie N.E. (Eds.) Ethical Theory and Business. NJ: Prentice-Hall. pp. 56-65.

[iv] Friedman, M. (1970). The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits. New York Times. New York, 122-126.

  • על הקורס

    הקורס "אתיקה ואחריות חברתית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטאליים. כל תכני הקורס מופיעים באתר זה וזמינים למי שמתעניין בתחום המרתק והמתפתח של אחריות תאגידית.
    קראו עוד

  • תגובות אחרונות