שם הכותב: תאריך: 30 אוקטובר 2012

מטלה מס' 2

כפי שלמדתם בשיעור האחרון, בשנים האחרונות חברות ישראליות רבות נעשו מודעות לנושא האחריות התאגידית והתחילו להטמיע אותו בפעולתן. חלקן עושות זאת בהצלחה ואילו אחרות מתהדרות באחריות חברתית אך אינן מיישמות אותה כהווייתה. במטלה זו תידרשו לקרוא כתבה שהתפרסמה בחודשים האחרונים בתקשורת ומתארת פעילות מסוימת של חברה ישראלית שיש לה הקשר חברתי. דרך ניתוח המקרה ננסה לחדד את היכולת לזהות אחריות חברתית מהותית ולהגדיר את עקרונותיה.

כל השאלות למטלה זאת מתייחסות לכתבה שמופיעה בפורטל הלימודים (moodle) תחת הכותרת "תיאור מקרה למטלה 2".  (לכל כיתה תיאור מקרה אחר). אין צורך לקרוא על החברה מעבר למה שמתואר בכתבה, ואין צורך להתייחס לפעילויות אחרות של החברה שאינן מתוארות בה.

1. האם תפיסת האחריות שמבטאים המנהל או החברה המופיעים בכתבה תואמת את גישת האחריות החברתית, כפי שהיא מתוארת בשיעור? נמקו תוך התייחסות לשלושת העקרונות של אחריות תאגידית שנלמדו – הסבירו את העקרון במילים שלכם והדגימו כיצד העיקרון בא לידי ביטוי או לא מתקיים בדוגמא שבכתבה. אם חסר מידע מסוים תוכלו לציין שהנחתם הנחה או לציין איזה מידע חסר לכם כדי לדעת אם הפעולה תואמת את העיקרון. חשוב – השאלה היא לא אם אתם חושבים שהחברה פועלת טוב או לא,  אלא הבנת העקרונות והניתוח לפי החומר שנלמד. (4 נק')

2. סיימון זיידק עוסק במחקר, כתיבה וייעוץ בנושאי אחריות תאגידית ונחשב לאחד המומחים בתחום. במאמרו "המסלול לאחריות תאגידית", שתירגמנו עבורכם לעיברית ושמופיע בפורטל הלימודים, מציג זיידק חמישה שלבים שחברות עוברות בתהליכי הלמידה שמעורבים בפיתוח אחריות חברתית. קיראו את חלקו הראשון של המאמר עד לפרק "למידה חברתית" (כולל הטבלה). באיזה שלב מחמשת השלבים שמתאר זיידק נמצאת לדעתכם החברה המופיעה בכתבה שקראתם (הכתבה אליה התייחסתם בסעיף 1)?  הסבירו ותארו במה מתבטא שלב זה. הציגו כיצד מאפייני השלב באים לידי ביטוי במקרה המתואר בכתבה. (3 נק')

3. מה מאפיין את השלב הבא ברצף הלמידה הארגונית על פי זיידק? איזה מין גישה או פעולה יכולה להעביר את החברה שבכתבה לשלב הבא? (3 נק')

* הקפידו לעבוד לפי ההוראות להגשת המטלות המופיעות בסילבוס.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      בהצלחה!

קרן

שייך לנושאים: מטלות, סמסטר א תשע"ג


שלוש × = 6

  • על הקורס

    הקורס "אתיקה ואחריות חברתית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטאליים. כל תכני הקורס מופיעים באתר זה וזמינים למי שמתעניין בתחום המרתק והמתפתח של אחריות תאגידית.
    קראו עוד

  • תגובות אחרונות