שם הכותב: תאריך: 13 נובמבר 2012

מטלה זו נועדה לסכם את החלק הראשון של הקורס ולהעביר אותנו לחלקו השני.

ארגון "מעלה" הינו ארגון הגג של עסקים לקידום אחריות תאגידית בישראל. "הקוד לניהול חברתי" של מעלה הינו אוסף של קווים מנחים לניהול והטמעת עקרונות של אחריות חברתית בפירמה, שגובש במטרה לשמש כלי שינחה את המנהלים בפעולתם. הקוד מחולק למספר פרקים, אשר כל אחד מהם מתווה עקרונות וקריטריונים מנחים בתחום מסוים. בהנחיות למטלה בפורטל תופנה כל קבוצה לאחד מהפרקים בקוד ותתייחס לפרק זה בשאלות 1 ו-2.

1. קיראו היטב את הקריטריונים בפרק הקוד שהופניתם אליו. המחישו כיצד קריטריונים אלה עשויים ליצר ערך עסקי בעזרת: א) ניהול סיכונים, ב) התייעלות ו- ג) שיפור המוניטין. בכל סעיף יש להדגים בעזרת לפחות קריטריון אחד מהקוד. (4 נק')

2. חישבו על דוגמא שאתם מכירים מניסיון אישי או מהתקשורת של חברה ישראלית שאינה מקיימת אחד או יותר מהקריטריונים שבפרק. תארו בקצרה את החברה ואת הפעילות שלה (אין חובה לציין את שם החברה) וציינו באיזה קריטריון מדובר ובאיזה אופן היא מפרה אותו. א) נסו לשער מה מונע ממנהלי החברה לאמץ קריטריון זה? בתשובתכם התייחסו למחזיקי העניין המרכזיים המושפעים מהפעולה ולאינטרסים שלהם לגביה. (2 נק')

ב) האם לדעתכם יכול להיות מחיר עסקי כלשהו להתנהלות זאת ואם כן – מהו? (1 נק')

3. חפשו דוגמא שלא הובאה במהלך הקורס לחברה שהצליחה לראות בצרכים של מחזיקי העניין הזדמנות ולא רק איום ולהפוך אותם להצלחה עסקית. תארו בקצרה את החברה ואת האופן שבו פעלה. ציינו מה הצורך החברתי או סביבתי שהחברה נתנה עליו מענה וכיצד הפעולה תרמה להצלחתה העסקית. ניתן לחפש באתרים של העיתונים הכלכליים במדורים שעוסקים באיכות סביבה או בחברה, או באמצעות מילות חיפוש כדוגמת: עסקים וסביבה, עסקים חברתיים, יזמות חברתית וכו' (3 נק').

חשוב – חפשו דוגמאות שבהן חברה עסקית מצאה דרך יצירתית ומקורית לייצר ערך כספי מהיענות לצרכים חברתיים. הימנעו מדוגמאות של פילנתרופיה או התנדבות עובדים.

 

* הקפידו על כל ההנחיות להגשה המופיעות בפורטל ובסילבוס.

להורדת המטלה כקובץ PDF, לחצו כאן.

שייך לנושאים: מטלות, סמסטר א תשע"ג


שתיים + 2 =

  • על הקורס

    הקורס "אתיקה ואחריות חברתית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטאליים. כל תכני הקורס מופיעים באתר זה וזמינים למי שמתעניין בתחום המרתק והמתפתח של אחריות תאגידית.
    קראו עוד

  • תגובות אחרונות