אחריות תאגידית היא גם דרך ולא רק מטרה סופית, וכאשר מתייחסים ל"איך" באחריות תאגידית כדאי לתת את הדעת על שני עקרונות חשובים של שיתוף והעצמה.

שיתוף מחזיקי עניין

שיתוף מחזיקי העניין הינו עקרון ופרקטיקה מרכזיים באחריות תאגידית. הדרך לטיפול בנושאים חברתיים וסביבתיים שהפירמה נדרשת לעסוק בהם צריכה להיות מבוססת על יצירת דיאלוג מתמשך עם מחזיקי העניין הרלוונטיים, תוך ניסיון להידבר ולזהות את האינטרסים המשותפים של הצדדים.

על פי המדריך למעורבות מחזיקי עניין, שמוציא "Stakeholder Research Associates Canada", קיימות ארבע גישות לשיתוף מחזיקי עניין שכל אחת מהן מורכבת יותר מקודמתה: תקשורת חד-צדדית, התייעצות, דיאלוג ושותפות.

תקשורת חד-צדדית – ברמה זאת החברה מעבירה מסרים ממנה אל מחזיקי העניין השונים שלה על מנת לספק להם מידע על עצמה, מוצריה וכוונותיה. העיקרון שעומד בבסיס הקשר הוא: "סמוך עלינו". כמעט כל ארגון משתמש ברמה זאת של מעורבות באמצעים שונים כמו למשל: אתר אינטרנט, ניוזלטר, דו"חות, פרסום מידע ברשת הארגונית, הוצאת הודעות לעיתונות, מסיבות עיתונאים, פרסום ועוד. כדי שסוג כזה של מעורבות מחזיקי עניין יצליח צריך להקפיד לתקשר מידע אמין ומדויק ובזמן אמת.

התייעצות – מטרתה לאסוף מידע ממחזיקי העניין ולהיעזר בו בתהליכי קבלת החלטות. כלים שמתאימים לרמה זאת הם סקרים, קבוצות מיקוד, משובים ופורום לדיון אינטרנטי. מדובר עדיין בתהליך חד-צדדי וההחלטות מתקבלות בסופו של דבר על ידי החברה. כדי שסוג כזה של מעורבות יהיה אפקטיבי חשוב לייצג למחזיקי העניין את האופן שבו דעותיהם השפיעו על קבלת ההחלטה.

דיאלוג – דיאלוג כולל תהליכים של החלפת דעות והצגת נקודות מבט שונות. דיאלוג, בניגוד להתייעצות, יכול לנבוע גם ממחזיק העניין ולא רק מתוך הפירמה והוא תהליך דו-צדדי ופתוח יותר. בדיאלוג, לעומת התייעצות, למחזיקי העניין יש חלק מרכזי יותר בתהליכי קבלת ההחלטות. דיאלוג משמעותי ואפקטיבי דורש פתיחות וסובלנות לעמדות והשקפות עולם מנוגדות ונכונות להתפשר.

שותפות – בשותפות העסק ומחזיק העניין משלבים את המשאבים והיכולות שלהם כדי לקדם מטרות משותפות. לרוב מדובר על שותפויות של עסק, ארגוני חברה אזרחית (מלכ"רים) ו/או גופים ממשלתיים.

העצמת מחזיקי עניין

העצמה (empowerment) הינה תהליך שמשמעותו מעבר ממצב של חוסר אונים למצב של שליטה יחסית בחיים, בגורל ובסביבה. העצמה מתארת גם את התהליך החיצוני של הענקת כוח לאדם או קבוצת אנשים וגם את התהליך הפנימי, שמייצג את השינוי הפסיכולוגי שעוברים אנשים אלה בעודם צוברים כוח ואת השיפור בתחושת הסובייקטיבית של שליטה ועוצמה.

תפיסה של העצמה אינה רואה באדם כנזקק וחסר אונים אלא כמי שמכיר את הבעיה טוב יותר מכל אחד אחר ולכן גם יודע הכי טוב כיצד לפתור אותה. מי שמעוניין להגיש סיוע לאדם או לקהילה צריך לראות בעצמו סוכן שינוי אשר תורם לתהליך משמעות, ידע, משאבים חומריים ולגיטימציה, וכך לאפשר לאדם או לקהילה לפעול בעצמם למען המטרות שהם רוצים לקדם.

_________________
מבוסס על:
אלישבע סדן, "העצמה קהילתית". חברה ורווחה, ינואר 1996, כרך טז, מס' 2, עמ' 162-143.
העצמה ותכנון קהילתי : תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים ואנושיים 1997, הוצאת הקיבוץ המאוחד, ת"א.
  • על הקורס

    הקורס "אתיקה ואחריות חברתית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטאליים. כל תכני הקורס מופיעים באתר זה וזמינים למי שמתעניין בתחום המרתק והמתפתח של אחריות תאגידית.
    קראו עוד

  • תגובות אחרונות