להלן תרגום של צוות הקורס ל-MBA Oath:

כמנהיג/ה עיסקי/ת אני מכיר/ה בכך שאני ממלא/ת תפקיד בחברה בה אני פועל/ת.

 • מטרתי היא להוביל אנשים ולנהל את המשאבים שברשותי על מנת לייצר ערך ששום אדם יחיד אינו יכול לייצר בעצמו.
 • החלטותיי משפיעות על רווחתם של אנשים בתוך הארגון שלי ומחוצה לו, כיום ובעתיד.

לפיכך, אני מבטיח/ה כי:

 • אנהל את עסקיי בנאמנות ובתשומת לב, ולא אקדם אינטרסים אישיים שלי על חשבון הארגון או החברה בה הוא פועל.
 • אבין את לשונם ואת משמעותם של החוקים וההסכמים אשר מכתיבים את התנהגותי ואת פעילות העסק, ואציית להם.
 • אמנע משחיתות, תחרות בלתי הוגנת והתנהגות עסקית הפוגעת בחברה בה אני פועל/ת.
 • אגן על זכויותיו וכבודו של כל אדם המושפע מפעילות העסק שלי ואפעל כנגד כל אפליה וניצול.
 • אגן על זכותם של הדורות הבאים לקדם את איכות חייהם וליהנות מסביבה בריאה.
 • אדווח על ביצועי וסיכוני הארגון באופן מדויק וישר.
 • אשקיע בפיתוח עצמי ואחרים, על מנת לסייע למקצוע הניהול להתקדם וליצור שגשוג כולל ובר-קיימא.

במילוי תפקידי בהתאם לעקרונות הללו, אני מכיר/ה בכך שהתנהגותי אמורה להוות דוגמה של יושרה, שתזכה לאמון והערכה מצד כל אלו אותם אני משרת/ת. מחובתי לתת דין וחשבון לעמיתי ולקהילה על הפעולות שלי ועל קיום העקרונות הללו ככתבם.

אני נשבע/ת שבועה זו בכבוד ומתוך רצון חופשי.

 

 * המונח הלועזי "society" תורגם ל"חברה שבה העסק פועל" על מנת למנוע בלבול עם המילה "חברה" במשמעות של "firm".

 • על הקורס

  הקורס "אתיקה ואחריות חברתית" הינו קורס חובה לתלמידי התואר הראשון בבית הספר למינהל עסקים, המסלול האקדמי המכללה למינהל. הקורס נלמד כולו בשיטה של למידה מרחוק באינטרנט ללא מפגשים פרונטאליים. כל תכני הקורס מופיעים באתר זה וזמינים למי שמתעניין בתחום המרתק והמתפתח של אחריות תאגידית.
  קראו עוד

 • תגובות אחרונות